שיר של עודד וייספלנר בהפקתי, עדיין בעבודה... בקרוב האלבום השלם!!!