מתוך האלבום 'מנגינות לאבא' (2014) שנכתב לזכר אבי ז"לֹ