סטלה לנד - נשים בשחור מבשלות קציצות
מתוך האלבום "2 ימים ולילה" - אלבום תסכיתים - מסופר בידי אלכס אנסקי 2014